Обратно БАР "ПЕТЪК"

P.R. / DIGITAL MARKETING/
CREATIVE

За поддържането на добрия имидж и популярност на бар Петък, се грижим от няколко години. Организираме разнообразни събития (концерти, изложби, театрални вечери, кино прожекции, литературни четения, бизнес лекции, концептуални диджейски участия и др.), които промотираме в онлайн пространството (социални мрежи и Google) и таргет медиите у нас.

Посредством създаване на атрактивно визуално и видео съдържание, достигаме до широк кръг от актуалните и потенциални посетители на бара.