Обратно CARGO PLANET

DIGITAL MARKETING/ STRATEGY/CREATIVE/ P.R.

За развитието на онлайн и бизнес позиционирането на българската транспортно-спедиторска компания Cargo PLanet, изготвихме маркетинг стратегия, която следваме от няколко години. За достигане до нови потенциални клиенти в онлайн пространството, поддържаме S.E.O. съдържанието на уебсайта cargoplanet.eu, поддържаме социалните мрежи и реализираме рекламна кампания в Google.

Заедно с нашия креативен екип, създаваме видео съдържание за изграждането и развитието на бранд имидж на компанията.

През годините сме организирали поредица от социално ангажирани кампании и събития, които са се превърнали в запазена марка на Cargo Planet.