Обратно SMART-FI

DIGITAL MARKETING / P.R.

За бизнес развитието на софтуера Smart-Fi, предназначен за хотелиерската индустрия и големи търговски обекти, създаваме оригинално съдържание и помагаме с популяризирането му в дигиталната среда. За постигането на по-добра разпознаваемост на бранда и неговите специфични характеристики, регулярно създаваме полезно съдържание за блога на уебсайта, което цели да запознае потенциалните клиенти с плюсовете на дигиталния маркетинг за хотели и предимствата на Smart-Fi.