Обратно Национална информационна кампания “Летящ старт” - 2018

Клиент: SIS Credit

За финансова институция SIS Credit подготвихме национална информационна кампания “Летящ старт”, която имаше за цел да повиши финансовата и бизнес грамотност на предприемачи от следните групи: социални предприемачи, хора с увреждания и незаети младежи до 29 годишна възраст. Кампанията включваше комуникационна стратегия, медийно отразяване, комуникация с партньори, подготвяне на подходящо онлайн съдържание, визуална идентичност на кампанията, организиране на събитие с говорители, представители на трите основни целеви групи и презентация на един от новите продукти на компанията.